Trang chủ»Portfolio

Web BDS Maple Land

Yêu cầu

  • Giao diện dễ điều hướng
  • Nội dung được trình bày dễ đọc, dễ hiểu.
  • Thân thiện SEO.
  • Responsive.
  • Tốc độ tải web nhanh.

Giải pháp

  • Thiết kế theo design định sẵn.
  • Tư vấn chọn color scheme phù hợp brand guideline
© 2019 connected.com.vn. All rights reserved.