Trang chủ»Portfolio

Web BDS Maple Land

 • Domain: mapleland.com.vn
 • Loại hình: Website công ty bất động sản
 • Các trang:
  • Trang chủ
  • Trang chi tiết dự án
  • Trang danh mục dự án
  • Trang danh sách danh mục dự án
  • Trang chi tiết tin tức
  • Trang danh mục tin tức
  • Trang giới thiệu
  • Trang liên hệ

Trang chủ

 • Slider
 • Section tin tức
 • Section dự án tiêu biểu
Giao diện trang chủ

Trang chi tiết dự án

Bao gồm các section:

 • Slider
 • Internal navigation
 • Tổng quan
 • Vị trí
 • Mặt bằng
 • Tiện ích
 • Tiến độ
 • Thư viện ảnh
 • Phương thức thanh toán
 • Tin tức liên quan

Đặc biệt: có Sticky Nav dự án

Giao diện trang chi tiết dự án

Trang danh sách tin tức

Giao diện trang danh sách tin tức theo danh mục

Trang giới thiệu

Trang liên hệ

 • Danh sách đối tác
 • Google Map
 • Form liên hệ
© 2019 connected.com.vn. All rights reserved.