Trang chủ»Portfolio

Web BĐS Nam Phong Land

 • Domain: namphongland.com.vn
 • Loại hình: Website công ty bất động sản
 • Các trang:
  • Trang chủ
  • Trang danh sách dự án
  • Trang chi tiết dự án
  • Trang danh sách tin tức
  • Trang chi tiết tin tức
  • Trang danh sách nhà đất bán
  • Trang chi tiết nhà đất
  • Trang giới thiệu
  • Trang Video
  • Trang ký gửi
  • Trang liên hệ

Trang chủ

 • Slider
 • Section dự án
 • Section tin tức
 • Section nhà đất bán
 • Section video
Giao diện trang chủ

Trang danh sách dự án

Giao diện trang danh mục dự án

Trang chi tiết dự án

Bao gồm các section:

 • Hero
 • Giới thiệu
 • Tổng quan
 • Vị trí
 • Tiện ích
 • Điểm nổi bật
 • Thư viện ảnh
 • So sánh giá
 • Tính thanh khoản
 • Video dự án
 • Form đăng ký
 • Dự án liên quan
 • Tin tức liên quan
Giao diện trang chi tiết dự án

Trang danh sách tin tức

Giao diện trang danh sách tin tức

Trang chi tiết tin tức

Bao gồm các section:

 • Hero
 • Nội dung
 • Tin liên quan
 • Dự án liên quan
Giao diện trang chi tiết tin tức

Trang danh sách nhà đất bán

Giao diện trang danh sách nhà đất bán

Trang chi tiết nhà đất bán

Bao gồm các section:

 • Tiêu đề
 • Hình ảnh
 • Nội dung
 • Nhà đất liên quan
Giao diện trang chi tiết nhà đất bán

Trang giới thiệu

Giao diện trang giới thiệu

Trang Video

Giao diện trang Video

Trang ký gửi

Giao diện trang ký gửi

Trang liên hệ

Giao diện trang liên hệ
© 2019 connected.com.vn. All rights reserved.