Trang chủ»Portfolio

Web sản phẩm thiệp cưới sang trọng

 • Domain: thiepcuoisangtrong.vn
 • Loại hình: Website in ấn và thiết kế thiệp cưới
 • Các trang:
  • Trang chủ
  • Trang danh sách sản phẩm
  • Trang chi tiết sản phẩm
  • Trang bộ sưu tập
  • Trang danh sách bài viết
  • Trang chi tiết bài viết
  • Trang liên hệ

Trang chủ

Bao gồm các section:

 • Slider
 • Section bộ sưu tập thiệp cưới
 • Section sản phẩm thiệp cưới phổ thông
 • Section thiệp cưới cao cấp
 • Section thiệp cưới độc quyền
 • Section lý do chọn
 • Section giới thiệu

Trang danh sách sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm

Bao gồm các section:

 • Thông tin thiệp
 • Mô tả
 • Section sản phẩm liên quan
 • Section tin liên quan

Trang bộ sưu tập

Trang danh sách bài viết

Trang chi tiết bài viết

Bao gồm các section:

 • Nội dung
 • Section tin liên quan
 • Section sản phẩm liên quan

Trang liên hệ

Đặc biệt, Connected cam kết không đặt backlink trên website của khách.

Dự án liên quan

Chưa có tin bài liên quan
© 2019 connected.com.vn. All rights reserved.