Trang chủ»Portfolio

Web BDS HappylandS

 • Domain: happylands.com.vn
 • Loại hình: Website công ty bất động sản
 • Các trang:
  • Trang chủ
  • Trang danh sách dự án
  • Trang chi tiết dự án
  • Trang danh sách tin tức
  • Trang chi tiết tin tức
  • Trang danh sách nhà đất bán
  • Trang chi tiết nhà đất
  • Trang giới thiệu
  • Trang liên hệ

Trang chủ

 • Slider
 • Section lĩnh vực hoạt động
 • Section dự án
 • Section tin tức
 • Section hoạt động Happylands
 • Section tuyển dụng
 • section nhà đất bán
 • Section đối tác
Giao diện trang chủ

Trang danh mục dự án

Giao diện trang danh sách dự án

Trang chi tiết dự án

Bao gồm các section:

 • Slider
 • Giới thiệu
 • Tổng quan
 • Vị trí
 • Tiện ích
 • Thiết kế
 • Điểm nổi bật
 • Phương thức thanh toán
 • Tiến độ dự án
 • Video dự án
 • Form đăng ký
 • Dự án liên quan
 • Tin tức liên quan

Đặc biệt, có stickey nav dự án

Giao diện trang chi tiết dự án

Trang danh sách tin tức

Giao diện trang danh sách tin tức

Trang chi tiết tin tức

Bao gồm các section:

 • Hero
 • Dự án liên quan
Giao diện trang chi tiết tin tức

Trang danh sách sản phẩm bán

Giao diện trang danh sách sản phẩm bán

Trang chi tiết sản phẩm

Bao gồm các section:

 • Hero
 • Nội dung
 • Dự án liên quan
 • Nhà đất liên quan
Giao diện trang chi tiết sản phẩm bán

Trang giới thiệu

Giao diện trang giới thiệu

Trang liên hệ

Giao diện trang liên hệ
© 2019 connected.com.vn. All rights reserved.