Trang chủ»Portfolio

Web công ty bê tông Maple Cemex

Dịch vụ cung cấp

Yêu cầu đối với website

 • Giao diện chuyên nghiệp, độc đáo – thể hiện bản sắc văn hóa riêng của công ty.
 • Nội dung được trình bày dễ đọc, dễ hiểu.
 • Thân thiện SEO.
 • Responsive.
 • Tốc độ tải web nhanh.
 • Đa ngôn ngữ (EN + VI)

Triển khai

Design layout

Sau khi nghiên cứu tính chất doanh nghiệp, Connected quyết định chọn tông màu chủ đạo xanh dương và nâu - tông màu trầm để thể hiện sự đáng tin cậy của doanh nghiệp.

Design theo xu hướng minimalist, chú trọng các khoảng trống (white space) tôn tạo nội dung.

Đặc biệt, phối hợp button với gradient background theo kịp thời đại.

Content creator

MapleCemex – tại thời điểm tạo website, là doanh nghiệp hoàn toàn mới – nên rất quan trọng vấn đề showcase về kiến thức và kinh nghiệm trong ngành qua việc content được sắp xếp hợp lý và khoa học.

Connected đã giúp MapleCemex tổ chức trang danh mục sản phẩm (Vd: https://maplecemex.com/products/ready-mixed-concrete) với tiêu chí: rõ ràng, súc tích và dễ điều hướng bằng cách biện pháp sau:

 • Chia section content thành 3 phần: 1) giới thiệu, 2) hình ảnh & 3) sản phẩm con.
 • Nâng cao UX với thanh internal navigation.

 • Các trang chủ đạo:

  • Trang chủ
  • Trang chi tiết dịch vụ
  • Trang chi tiết sản phẩm
  • Trang danh sách tin tức
  • Trang chi tiết tin tức
  • Trang liên hệ

Hình ảnh screenshot

© 2019 connected.com.vn. All rights reserved.