Trang chủ»content quảng cáo

content quảng cáo

  • 3 bước viết nội dung quảng cáo Facebook hấp dẫn cho ngành bất động sản

    3 bước viết nội dung quảng cáo Facebook hấp dẫn cho ngành bất động sản

    22/05/2018
    Để quảng cáo bất động sản trên Facebook phát huy tác dụng, mẫu quảng cáo cần thỏa mãn 3 yếu tố – 1) hình ảnh đẹp bắt mắt, 2) tiêu đề hấp dẫn, 3) nội dung súc tích đánh đúng tâm lý.
    Xem thêm →
© 2019 connected.com.vn. All rights reserved.