Chính sách bảo mật

Connected biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy Connected cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức Connected thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của Connected. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của Connected, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung Connected nếu trong Chính sách bảo mật này.

Connected có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên địa chỉ website này, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

Thông tin Connected thu thập

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên Connected, bạn cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình.

Connected có thể thu thập các thông tin sau về bạn:

  • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
  • Họ tên, tuổi, địa chỉ cư trú
  • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
  • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web, tốc độ đường truyền, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm, những địa chỉ mà trình duyệt này truy xuất đến.

Connected sử dụng thông tin thu thập từ người dùng cho các mục đích chung sau đây: các sản phẩm và các dịch vụ cung cấp, thanh toán, xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ, liên hệ, và nghiên cứu.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ và bảo vệ như thế nào?

Connected lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, Connected bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin.

Connected thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và Connected chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Connected.

Tiết lộ thông tin của bạn

Connected cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ một số trường hợp được liệt kê dưới đây:

  • Connected được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này.
  • Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Connected cung cấp thông tin cá nhân của bạn
  • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu Connected tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
  • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác
  • Cho các bên thứ ba khác mà Connected có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Connected hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Connected.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, Connected sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi Connected hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi máy chủ của Connected. Connected sử dụng cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn.

Cookie sẽ giúp Connected nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của Connected trong cùng một phiên, do đó Connected không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên mỗi trang.

Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Connected.

Cập nhật lần cuối cùng: 01/03/2018

© 2019 connected.com.vn. All rights reserved.