Điều khoản và quy định dịch vụ

Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Connected (gọi tắt là ‘dịch vụ’) hay các dịch vụ khác đến từ Connected (‘Connected’), người dùng được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là ‘điều khoản dịch vụ’). Các tính năng hoặc ứng dụng của Connected cũng được tính trong điều khoản dịch vụ này. Người dùng có thể xem bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây.

Connected giữ quyền cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Connected.

Người dùng cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của Connected.

Điều khoản về tài khoản người dùng

 • Người dùng phải cung cấp đầy đủ tên họ, email, và số điện thoại chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của Connected.
 • Connected sẽ sử dụng email và/hoặc số điện thoại của người dùng như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.
 • Người dùng có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Connected không chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc người dùng không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
 • Người dùng chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà người dùng đưa lên website của chính mình.
 • Người dùng không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác.
 • Connected có quyền đơn phương chấm dứt ngay các dịch vụ mà người dùng đang sử dụng của Connected nếu nghi ngờ có bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng.

Kích hoạt tài khoản

 • Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.
 • Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của Connected là nhân viên của người dùng, thì nhân viên của người dùng chính là người sở hữu tài khoản.

Điều kiện chung

Người dùng cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Connected.

 • Hỗ trợ về kỹ thuật chỉ cam kết cung cấp đầy đủ qua email.
 • Người dùng không được sử dụng dịch vụ của Connected cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi người dùng kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.
 • Người dùng không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của Connected.
 • Người dùng cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của Connected.
 • Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ người dùng có thể gửi về hi@Connected.com.vn
 • Người dùng cần được điểu là thông tin nội dung trên website của người dùng (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) sẽ không được mã hóa bảo mật như thông tin thẻ tín dụng.
 • Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng người dùng sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật (thông tin đầy đủ tại đây)

Quyền lợi của Connected

 • Connected có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.
 • Connected có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.
 • Connected có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 • Connected có thể xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của Connected, nhân viên của Connected, công ty Connected.
 • Connected không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.
 • Connected có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của người dùng hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.
 • Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, Connected có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của người dùng. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của người dùng, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…
 • Connected có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu Connected không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Connected sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

Giới hạn về trách nhiệm

 • Người dùng phải hiểu rõ và đồng ý rằng Connected sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.
 • Trong mọi trường hợp, Connected hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với Connected sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của Connected, dịch vụ của Connected hoặc thỏa thuận này. Người dùng cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến Connected như công ty Connected, đối tác của Connected, nhân viên Connected… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu người dùng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, người dùng phải chịu theo những cam kết bên họ.
 • Dịch vụ và sản phẩm của Connected là điều cơ bản nhất Connected cung cấp cho người dùng và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 • Connected không bảo đảm rằng dịch vụ Connected cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.
 • Connected không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của Connected là chính xác và đáng tin cậy.
 • Connected không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào người dùng mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của Connected sẽ đạt được điều người dùng mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, Connected sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

Từ bỏ và hoàn tất bản cam kết

Nếu Connected có sai sót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bọ. Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa người dùng và Connected và chi phối việc người dùng sử dụng dịch vụ của Connected (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).

Sở hữu trí tuệ và nội dung của khách hàng

 • Connected không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu người dùng cung cấp cho dịch vụ của Connected. Tất cả các tài liệu người dùng đưa lên website của người dùng (thông qua dịch vụ của Connected) đều là quyền sở hữu của riêng người dùng. người dùng có thể xóa bỏ cửa hàng của người dùng bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người dùng xóa toàn bộ nội dung người dùng đang lưu trữ tại Dịch vụ của Connected.
 • Bằng việc tải lên nội dung của mình trên cửa hàng của người dùng, người dùng đã đồng ý: (a) cho phép các người dùng internet khác xem nội dung website của mình, (b) và cho phép Connected hiển thị và lưu trữ nội dung đấy, như vậy (c) Connected có thể xem các dữ liệu mà người dùng đã đưa lên.
 • Người dùng giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình; tuy nhiên, việc này cũng đồng nghĩa với việc người dùng đồng ý người khác xem. Người dùng phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung người dùng đưa lên có phù hợp với pháp luật hiện hành hay không.
 • Connected sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của người dùng cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào người dùng cung cấp cho Connected mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian Connected nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi Connected nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của Connected; (c) hoặc thông tin của người dùng Connected nhận được từ hơn một người hoặc (d) Connected bị yêu cầu bởi luật pháp.

Thanh toán chi phí

 • Người dùng có thể thanh toán chi phí dịch vụ cho Connected bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp cho Connected thông qua các cổng thanh toán được đề ra trên Connected.
 • Nếu người dùng không thanh toán phí đúng hạn, người dùng sẽ có 15 ngày sử dụng và sau 15 ngày, website của người dùng sẽ bị đóng băng. Sau 3 tháng, hệ thống sẽ tự động hủy website của người dùng.
 • Nếu người dùng không ở Việt Nam, người dùng phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của người dùng.
 • Connected hiện không hỗ trợ hoàn trả phí.

Hủy dịch vụ

 • Người dùng có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc email cho Connected đến email hi@connected.com.vn và sau đó Connected sẽ gửi người dùng các hướng dẫn chi tiết.
 • Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung trên website của người dùng sẽ bị xóa ngay lập tức.
 • Nếu người dùng hủy dịch vụ vào khoảng giữa của chu kỳ thanh toán của người dùng, người dùng sẽ nhận được thông tin thông báo thanh toán đầy đủ qua email. Những chi phí dư hiện tại Connected không hoàn trả.
 • Connected có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ dịch vụ của Connected dù bất kỳ lý do gì mà không cần phải thông báo.

Sửa đổi dịch vụ và giá cả

 • Chi phí cho việc sử dụng Connected nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 30 ngày.
 • Connected có toàn quyền để thay đổi hoặc dừng dịch vụ.
 • Connected không chịu trách nhiệm về người dùng hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi về giá cả hay ngưng dịch vụ của chính họ.

Công cụ tùy chọn

 • Connected có thể cung cấp cho người dùng quyền sử dụng các công cụ của đối tác thứ ba khác mà Connected đã kết nối với họ.
 • Connected cung cấp quyền sử dụng những công ty này mà không phải bảo đảm bất kỳ điều gì, hay phải đại diện cho đối tác đó. Connected không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đối tác thứ ba.
 • Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào của người dùng đến công cụ của đối tác thứ ba.
 • Connected khuyến cáo người dùng rằng hãy tìm hiểu thật kỹ và lắng nghe các lời khuyên từ những người sử dụng trước để nắm chắc hơn khi sử dụng dịch vụ của đối tác thứ ba.

Cập nhật lần cuối cùng: 01/03/2018

© 2019 connected.com.vn. All rights reserved.